D-KAMPING (TV3)
STORY BOARDS I IMATGE GRÀFICA PER PROGRAMA DE TV3 «D-KÀMPING»